Startsida

Kulturföreningen Bruksongar i Surte är en förening som verkar för att i bild och skrift dokumentera livet i Surte under gången tid.

Vårt syfte är att berätta om Bruket som betydde så mycket för oss. Om det hårda men fria livet i hyttan:

Om fattigdomen, men också om samhörigheten på bruksgårdarna

Kunskapstörst och frihetslängtan

Om kampen för tillvaron

Om kamratskapet  och

Om glädjen och sorgen, ja om livet på Bruket

Vi håller till i Glasbruksmuséets lokaler i Surte och träffas så gott som varje tisdag mellan kl 10 och 12. Första tisdagen i varje månad har vi kvällsträffar. Se agenda.

Observera! Bruksongar har avslutat sitt Postgiro, nu gäller enbart Bankgiro: 889 – 5765.