Historik

Kulturföreningen Bruksongar i Surte 1997-2011

Bruksongar startade som en studiecirkel 1996 med anknytning till och i samråd med Glasbruksmuséet. Idén till kursen fick Agne Blomström och Per-Göran Kihl.

Några citat från skriften som utgavs vid kursavslutningen:
”Vi frågar oss vem skall berätta för våra barn och barnbarn om Bruket som betydde så mycket för oss. Om det hårda med fria livet i hyttan. Om fattigdomen men också om samhörigheten på bruksgårdarna.
Om kunskapstörsten och frihetslängtan
Om kampen för tillvaron
Om kamratskapet  och
Om glädjen och sorgen, ja om livet på Bruket. ”

”Målet har varit att forska, beskriva och dokumentera:

  • Livet i hyttan
  • Livet på bruket
  • Människorna.”

Gamla foton samlades in och kopierades och en utställning över detta visades på Glasbruksmuséet våren 1997. Efter detta kändes det naturligt att starta en förening. Det skedde den 24 november 1997 och föreningens namn blev ”Kulturföreningen Bruksongar i Surte”. Per-Göran Kihl valdes till ordförande.

Föreningens mål var att till kommande släkten förmedla kunskap och information om bruket och glasfolket i Surte och om livet i hyttan och på bruksgårdarna.

Från 1998 träffas vi varje tisdag mellan kl 10 och 12 i form av studiecirklar med stöd av ABF.
Vi har gjort åtskilliga utställningar under åren såsom ”Surteraset”. ”Surte då och nu”, ”Kvinnorna på bruket” och i oktober-november 2007 ”Skolan i Surte förr”  samt en del mindre utställningar. Vi har haft klädparader, medverkat vid mickelsmäss och julmarknader.

År 1999 var vi ca 100 medlemmar, idag är vi ca 330.

Uppskattade resor under ledning av Lisbeth Hirsch har vi gjort både inom den egna kommunen och till flera andra orter med bl a studiebesök på något museum. Våra resmål har bl a varit Eda Glasbruk, Köpenhamn-Malmö-Lund, Småland, Halland, Dalsland, Visingsö-Gränna, Sofiero och senast Ängelholm.

År 2005 började vi ge ut ett häfte ”Nytt från böxeknuten” som kommer ut två gånger per år och skickas till alla medlemmar. Alla kan komma med bidrag i form av bilder eller berättelser. Kontakta någon i styrelsen.
Vi har visat gamla filmer, haft musikkafé, lyssnat på olika föredragshållare på välbesökta kvällsträffar.