Författararkiv: Kulturföreningen Bruksongar

Räddningstjänsten informerar

Den 15 oktober hade föreningen besök av Räddningstjänsten som informerade om brandskydd i villor och flerfamiljshus, vad man ska tänka på om något händer och hur man ska agera. Mycket informativt.